เครื่องช่วยฟัง คืออะไร เหมาะกับการได้ยินแบบไหน

1. เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู Behind The Ear (BTE) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู Behind the ear (BTE) ตัวเครื่องวางทัดอยู่หลังใบหู ออกแบบรูปร่างของเครื่องให้วางไว้บนหลังใบหู เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูให้กำลังขยายตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก เครื่องช่วยฟัง เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรงมาก เนื่องจากเครื่องมีกำลังขยายสูงเพียงพอที่จะสำรองในอนาคตกรณีมีความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีรูปแบบความบกพร่องของการได้ยินทั้งในความถี่ต่ำและความถี่สูง มีคุณสมบัติในการต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูมี 4 รูปแบบ 1.1 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู (Receiver In The Ear หรือ RITE) เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็ก มีสายเชื่อมส่วนของลำโพงแยกออกมาต่างหากจากตัวเครื่อง ส่วนของลำโพงสอดเข้าไปในช่องหู เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง หากใส่เครื่องรุ่นนี้กับพิมพ์หู จะสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้ ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ การออกแบบโดยแยกลำโพงออกมาต่างหาก ช่วยแก้ปัญหาอาการเสียงก้องที่เกิดขึ้นได้ ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของสายลำโพง ซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้ สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น) เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 1.2 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูขนาดมินิ (Mini Behind The Ear หรือ Mini BTE) เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหูอย่างแท้จริง ต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของเส้นพลาสติกซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้ สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น) เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 1.3 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบเปิดช่องหู Open-Fit ใช้ร่วมกับสาย Spira Flex เครื่องช่วยฟังจะต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง 1.4 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบใช้ร่วมกับพิมพ์หู (Earmould) ที่สั่งทำขนาดเท่าช่องหูเฉพาะบุคคล เสียงที่ได้รับการขยายจะส่งผ่านพิมพ์หู ซึ่งมีหน้าที่นำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเข้าไปในช่องหูโดยตรง และยึดเครื่องช่วยฟังไม่ให้หล่น เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก 2. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE) เป็น เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312 เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น) ไม่เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำะดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้ ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้ 3. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู (In The Canal หรือ ITC) เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในช่องหู มีขนาดเล็กกว่าแบบใส่ในหู สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 312 เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น) ไม่เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้ ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้ ขนาดที่เล็กของตัวเครื่อง อาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาการหยิบจับของเล็กๆ เช่น ผู้สูงอายุพบว่าการหยิบใส่เครื่องในช่องหู หรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถนัดมือนัก การฝึกฝนการใส่-ถอดเครื่อง การใช้อุปกรณ์ยึดเกาะใบหูกันเครื่องตกหล่น เปิด-ปิดรังถ่านอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความมั่นใจได้ว่า สามารถใส่เครื่องได้อย่างมั่นคงในช่องหู โดยไม่หลุด 4. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู (Completely In The Canal หรือ CIC) เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดเล็ก วางหลบเข้าไปในช่องหูมากกว่าแบบใส่ในช่องหู In The Canal (ITC) สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10 เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่ ไม่เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้ ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้ เสี่ยงต่อการชำรุดจากความชื้นภายในช่องหู หรือขี้หูอุดตัน ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10 5. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูขนาดจิ๋ว Invisible In The Canal (IIC) เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดจิ๋ว ใส่แล้วมองไม่เห็นตัวเครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องวางลึกเข้าไปในช่องหูมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูทุกรุ่นที่กล่าวมา ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10 เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่ ไม่เหมาะสำหรับ :- ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดเครื่อง ที่ไม่สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้มาก ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10 ผู้สูงอายุ เนื่องจากความคล่องตัวในการใช้นิ้วจับชิ้นส่วนเล็กๆ มีข้อจำกัด 6. เครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก (Bone-Anchor HearingAid) เป็นเครื่องที่นำเสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ไม่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังที่ขยายเสียงผ่านเข้าทางช่องหูได้ เช่น กรณีรูหู ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่หูอักเสบเรื้อรังมีของเหลวไหลออกจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้มีทั้งชนิดที่วางอยู่บริเวณกกหู และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กระดูกหลังใบหู โดยมีเครื่องรับเสียงอยู่ภายนอก

ห้อง  การบริการ

้hearingaid 10 มี.ค. 2565 180.183.xx.xx 50 +1

www.intimexhearing.com/hearingaid

้hearingaid 10 มี.ค. 2565 180.183.xx.xx


ชื่อผู้โพส :
กรอกตัวเลขตามรูป
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015