หน่วยงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีสาครขอขอบคุณโรงเรียนศรีวารินทร์ทีเปิดโอกาสดีๆให้กับทีมงานโรงพยาบาลของเราได้จัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆนักเรียนในการฝึกสมาธิ ฝึกสมองให้ตื่นตัวนั้น จะช่วยส่ง ผลดีต่อสุขภาพใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยป้องกันความเครียด ลดภาวะซึมเศร้า ชะลอภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองได้ ซึ่งการฝึกสมองนี้ ไม่จำเป็นต้องฝึกจนหนักมากเก..