วันที่ (11 มิ.ย.63) ที่ผ่านมา นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วย นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลศรีสาคร และ รพ.สต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลกา..